1969_chevy_nova_ss_396

l78 396 chevy nova vs 426 hemi challenger race
1970_dodge_426_hemi_challenger