black_chevrolet_malibu_ss

built 1980 chevy malibu 502 v8
built_chevrolet_502_v8_engine